Rensefiskkonferansen 2017

Stad : Stord Hotell
Tid : Torsdag 08. juni 2017 kl. 09:00 – 17:00

Velkommen til årets rensefiskkonferanse på Stord !

Benytt sjansen til å få høyra om dei siste forskingsresultata, praktisk informasjon og drøfting mellom dei ulike aktørane i bransjen.

Her kjem fiskarar, oppdrettarar, forskarar og leverandørindustrien - i tillegg til representantar frå offentleg mynde så som Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

 

I tillegg til gode foredrag heile dagen vert det i pausane satt av tid til å besøkja utstillarar der leverandørar presenterer siste nytt innan teknologi.

 

Sett av dagen - meld deg på no!

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovudsponsor: Patogen